§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z Strony internetowej mogą korzystać osoby fizyczne (zwane dalej: „Użytkownikami”). Korzystanie ze strony jest dobrowolne.
 2. Na stronie internetowej prezentowane są przepisy kulinarne, artykuły, materiały marketingowe, materiały bezpłatne dla Użytkowników, informacje na temat porad dietetycznych oraz produkty elektroniczne.
 3. Użytkownicy nie mogą sobie rościć prawa do wynagrodzenia z tytułu korzystania ze Strony internetowej.
 4. Użytkownik zamieszczając na stronie komentarze zobligowany jest do przestrzegania zasad prawa polskiego oraz norm społecznych. Komentarze zawierające wulgaryzmy, wyrażenia powszechnie uważane za obraźliwe, przejawiające zachowania agresywne, niezgodne z prawem lub przyjętymi normami będą niezwłocznie usuwane po ich ujawnieniu.
 5. Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2 TREŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorem zamieszczanych treści (zdjęć, przepisów, artykułów) jest autorka Dietetyczki Online (chyba, że w tekście oznaczono inaczej). Posiadam prawa autorskie do zamieszczonych treści i kopiowanie ich w całości lub w częściach oraz wykorzystywanie zdjęć bez mojej zgody jest niezgodne z prawem.

§ 3 POLITYKA COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania serwisu. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  – marketingowych (remarketing)
  – określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  – zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, że gromadzenie plików cookies jest utrudnione, co może skutkować utrudnieniem korzystania ze strony przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte za pomocą przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub korzystając z możliwości wykorzystywanego systemu informatycznego.
 5. Administrator wykorzystuje własne Cookies w celach wymienionych w punkcie 2. Polityki Cookies.
 6. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego – Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, zbieraniu informacji statystycznych (Google Analytics) oraz możliwości zapisu na newsletter (Mailerlite).
 7. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

§ 4 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Pana/Pani dane osobowe, pozyskane podczas korzystania ze Strony internetowej dietetyczkaonline.pl oraz korzystania z usług dietetycznych, są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego świadczenia wybranych usług oraz newslettera zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 2. Podczas składania zamówienia oraz zakładania konta na stronie Klient udostępnia swoje dane pod postacią adres e-mail, adresu zamieszkania, nr telefonu, imienia i nazwiska. Są to dane niezbędne w celu kontaktu z klientem oraz wystawienia faktury.
 3. Pani/Pana dane będą udostępniane następującym firmom w celu należytego wykonania usług:
  – Mailerlite (UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania) z siedzibą w Wilnie (Litwa), usługi mailingowe (imię, adres e-mail)
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane i przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy zdawać sobie sprawę, iż nie podanie danych osobowych może uniemożliwić wykonanie usługi dietetycznej.
 8. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przestrzegamy następujących zasad: nie gromadzimy informacji zbędnych z punktu widzenia realizacji usługi, nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione w Regulaminie, nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne i nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż wskazane w niniejszym regulaminie.
 9. Dane osobowe są usuwane automatycznie po upływie 1 roku od ostatniej aktywności konta.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE).
 11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 12. Firma stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  – kod śledzenia Google Analitycs– w celu analizy statystyk strony dietetyczkaonline.pl
 13. Akceptacja regulaminu i polityki prywatności jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679) z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu komunikacji oraz korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Administratora oraz na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem telefonii komórkowej, poczty e-mail oraz/lub komunikatora Skype niezbędnych do prawidłowego wykonania usług.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, zachowując formę pisemną. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania jej do wiadomości Użytkowników.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne oraz zgłoszenia na temat nieprawidłowego działania Strony internetowej należy kierować na admin@dietetyczkaonline.pl.
 4. Wszelkie zapytania do Administratora należy kierować pod adres admin@dietetyczkaonline.pl.